Training

Om zowel autochtone als allochtone zorg- en welzijnsprofessionals te ondersteunen in hun contacten met patiënten/cliënten uit diverse (allochtone én autochtone) bevolkingsgroepen heb ik een aantal trainingsmethodieken ontwikkeld. Het gaat om interactieve lezingen, trainingen, workshops en lessen.

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de medewerkers lever ik scholing op maat.

Advies

Daarnaast bied ik advies en begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van interculturele intervisie in organisaties.

Belevingsgericht onderzoek

Tot besluit adviseer ik bij de probleemformulering, opzet en uitvoering van kwalitatief (belevingsgericht) sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Contact

Heeft u behoefte aan training, advies of onderzoek dan ben ik altijd bereid tot een oriënterend gesprek. Neem gerust contact met mij op, telefonisch of per e-mail.

Cor Hoffer - advies, training & onderzoek in interculturele communicatieWie ben ik

Mijn naam is Cor Hoffer en ik ben zelfstandig trainer en onderzoeker, naast mijn deeltijdfunctie bij de Parnassia Groep.

Mijn werk doe ik met interesse, inzet, plezier en inlevingsvermogen. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg, hulpverlening en zinvol welzijnswerk.

Mijn kracht is dat ik belevingsgericht onderzoek onder leken combineer met training van professionals. Door een pragmatische houding en gevoel voor de doelgroep ben ik in staat met gezag kennis en inzichten over te dragen.

"Het gaat erom het individu te leren kennen in zijn of haar specifieke sociaal-culturele context."

Cor Hoffer - advies, training & onderzoek in interculturele communicatieWie ben ik

Mijn naam is Cor Hoffer en ik ben zelfstandig trainer en onderzoeker, naast mijn deeltijdfunctie bij de Parnassia Groep.

Mijn werk doe ik met interesse, inzet, plezier en inlevingsvermogen. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan een goede gezondheidszorg, hulpverlening en zinvol welzijnswerk.

Mijn kracht is dat ik belevingsgericht onderzoek onder leken combineer met training van professionals. Door een pragmatische houding en gevoel voor de doelgroep ben ik in staat met gezag kennis en inzichten over te dragen.

"Het gaat erom het individu te leren kennen in zijn of haar specifieke sociaal-culturele context."