• 'Kun je als reguliere hulpverlener verwijzen naar een winti-genezer?'. Gepubliceerd in: Maatwerk, Vakblad voor maatschappelijk werk (2009).
  Download PDF (110 kB)
 • Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders: beleving en hulpzoekgedrag (Van Gorcum, 2009).
 • ‘Intercultureel onderzoek in de GGZ. Een pleidooi voor methodologisch pluralisme.’ Samen met Jeroen Knipscheer (psycholoog Universiteit Utrecht). In: M. Foets, J. Schuster & K. Stronks (red.), Gezondheids(zorg)onderzoek onder allochtone bevolkingsgroepen. Een praktische introductie, 144-156. Amsterdam: Aksant (2007).
 • 'Communicatie in Hindostaanse gezinnen’. Cultuur Migratie Gezondheid 4(1), 2007:53-56.
  Download PDF (65 kB)
 • ‘Suhûr en jnûn in Nederland. Dynamiek van cultuur en religie in het leven van Marokkaans-Nederlandse vrouwen.’ Cultuur Migratie en Gezondheid 4(1), 2007:2-15.
  Download PDF (103 kB)
 • Cultuur en religie in de GGZ: interculturele consultaties in de praktijk (Bavo Europoort, 2006).
  Download PDF (600 kB)
 • ‘"Psychose” of "djinn”: verklaringsmodellen en interculturele communicatie in de GGZ.’ Patient Care 4(4), augustus 2005:141-146.
  Download PDF (160 kB)
 • ‘Allochtone ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland.’ Gepubliceerd in: Onzichtbaar – onmisbaar. Ouderen in Rotterdam. Cahier 04 Essays, in opdracht van de Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid (SAO), mei 2005: 7-29.
  Download PDF (205 kB)
 • 'Een cultuurspecifieke Beschermde Woonvorm in de praktijk'. Gepubliceerd in: CMG blad (december 2004).
  Download PDF (91 kB)
 • BW Oase / El Waha. Een cultuurspecifieke Beschermde Woonvorm voor Marokkaanse mannen (Bavo RNO Groep, 2003)
 • Levensbeschouwing en orgaandonatie. Een vergelijking van joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen (Dutch University Press, 2002)
 • 'Nieuwe Sporen: een vernieuwend project in de Haagse binnenstad', Epidemiologisch Bulletin, 35(2), 2000: 1-9.
  Download PDF (370 kB)
 • Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Een historisch-sociologische analyse van religieus-medisch denken en handelen (Universiteit Leiden, proefschrift, 2000)

Enkele publicaties

Enkele publicaties