Wetenschappelijk onderzoek en praktisch advies

Onderzoek & Advies Wetenschappelijk onderzoek en praktisch advies

Naast het geven van workshops, trainingen en lezingen geef ik ook advies aan en verricht ik onderzoek voor diverse organisaties.

Sociaalwetenschappelijk onderzoek

Voor analyse van en inzicht in sociale en psychische processen zijn cijfers belangrijk. Voor beleid en praktijk is het bijvoorbeeld nuttig om te weten hoeveel individuen werkloos zijn of hoeveel mensen depressief zijn. Maar niet minder belangrijk is het om te weten hoe betrokkenen genoemde verschijnselen beleven. Want dan kan daar met gerichte hulp en zorg op worden ingegaan.

In aanvulling op statistisch onderzoek is kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek een adequate manier om de belevingswereld van individuen in kaart te brengen. Het uitgangspunt daarbij is dat de mens vele aspecten kent: persoonlijkheid, geslacht, seksuele geaardheid, sociaaleconomische positie, levensbeschouwing en culturele achtergrond.

Advisering van zorgprofessionals

Zowel individuele zorg- en welzijnsprofessionals als besturen van organisaties lopen aan tegen vragen op het gebied van cultuur en religie. In deze gevallen kan het helpen om samen met u vanuit een cultureel antropologische blik de mogelijke oorzaken te belichten en in gezamenlijk overleg tot oplossingen te komen.

 

Voorbeelden van onderzoek

Voorbeelden van verricht onderzoek

  • Onderzoek naar de manier waarop Nederlanders met een migrantenachtergrond psychische ziekten en problemen beleven (Parnassia Groep).
  • Onderzoek naar een categorale (cultuurspecifieke) Beschermde Woonvorm voor Marokkaans-Nederlandse mannen in Rotterdam (Bavo RNO Groep).
  • Onderzoek naar levensbeschouwelijke opvattingen over lichamelijke integriteit en religieuze besnijdenissen bij joden en moslims (Radboud Universiteit Nijmegen).
  • Onderzoek naar christelijke, liberale en islamitische opvattingen over orgaandonatie en lichamelijke integriteit (Radboud Universiteit Nijmegen).
  • Promotieonderzoek naar religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland (Universiteit Leiden).
  • Beleidsonderzoek naar religieuze besnijdenissen van moslimjongens in Nederland (Universiteit Leiden).

Zie ook de pagina Publicatie & Media voor meer onderzoekswerk.