Trainingen, interactieve lezingen & presentaties rond het thema Cultuursensitief Werken

Training & Lezing Trainingen, interactieve lezingen & presentaties rond het thema Cultuursensitief Werken

Het doel van een training cultuursensitief werken is tweeledig.

Ten eerste bespreek ik in interactie met de deelnemers welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het denken en handelen van patiënten/cliënten. Tevens ga ik in op het gegeven dat ook de professional zelf culturele en levensbeschouwelijke aspecten in het contact inbrengt.

Ten tweede geef ik tips hoe professionals in hun dagelijks werk met deze thema’s kunnen omgaan.

Werkvormen

Drie werkvormen

Trainingen en lezingen worden op maat aangeboden, maar zijn in grote lijnen onder te verdelen in drie werkvormen.

1. Lezing/presentatie

Een lezing of presentatie is bedoeld voor vrij grote groepen, waarbij ik informatie geef over een specifiek thema. Hierbij laat ik een PowerPoint-presentatie zien als leidraad van mijn verhaal en soms ook een filmfragment. Aan het eind geef ik gelegenheid om enkele vragen te stellen. Opdrachtgevers kunnen voor een lezing of presentatie kiezen als er weinig tijd beschikbaar is en/of als er weinig budget is.

De duur van een lezing kan variëren van 15 tot 90 minuten en is met name geschikt voor studiedagen en congressen.

2. Interactieve lezing/onderwijsleergesprek

Een interactieve lezing – ofwel een onderwijsleergesprek – is bedoeld voor zowel kleine als grote groepen. Daarbij geef ik informatie over een specifiek thema en bied ik tevens gelegenheid om in te gaan op de praktijk van de deelnemers. We kunnen beginnen met een inventarisatie van ervaringen van deelnemers en de problemen waar zij tegenaan lopen.

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie en eventueel filmfragmenten draag ik mijn kennis over. Tijdens de lezing stel ik tussentijds vragen om de deelnemers actief over de inhoud mee te laten denken. Ook kan ik de deelnemers laten oefenen met enkele vragen uit het Culturele Interview (een communicatiemethodiek) of varianten daarvan, zoals het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening.

De duur van een interactieve lezing kan variëren van 45 tot 90 minuten en is geschikt voor bijvoorbeeld teams, of als sessie op congressen.

3. Training/workshop

In een workshop draag ik kennis over, maar ga ik ook dieper in op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Daarbij reik ik tips aan voor de houding en oefenen we ook vaardigheden. Om goed aan te sluiten bij de werksituatie van de deelnemers bied ik eventueel vooraf de mogelijkheid om mij casuïstiek met bijbehorende vragen te mailen. Ingediende casussen en vragen verweef ik in mijn verhaal en ik bied gelegenheid om daarover te discussiëren.

In een workshop begin ik meestal met een kennismaking van de deelnemers met elkaar. Daarna vraag ik hen om hun ervaringen te beschrijven en problemen te benoemen.

Als leidraad van mijn verhaal werk ik met een PowerPoint-presentatie en soms met filmfragmenten, die ik laat bespreken. Tijdens de lezing stel ik tussentijds vragen om de deelnemers actief over de inhoud mee te laten denken. Daarnaast werk ik met oefeningen, zoals een associatieoefening met beelden van culturen in subgroepen en vragen uit het Culturele Interview (een communicatiemethodiek) of varianten daarvan, zoals het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening. Ook kan ik de deelnemers in subgroepen laten bespreken hoe zij een methodiek als het Culturele Interview kunnen inzetten in de eigen werksituatie. Hun bevindingen laat ik dan plenair aan alle deelnemers voorleggen.

De duur van een training of workshop kan variëren. Het kan om 90 minuten gaan, maar ook om een dagdeel van 3 uur of een hele studiedag van 6 tot 7 uur.