Ondersteuning voor professionals in zorg en welzijn

bij het werken met cliënten met andere culturele of levensbeschouwelijke achtergronden

Cor HofferCor Hoffer – cultureel antropoloog en socioloog

Ik help professionals in de zorg- en welzijnssector bij het verbeteren van hun werkrelatie met cliënten met andere culturele of levensbeschouwelijke achtergronden. Dat doe ik met name via praktijkgerichte lezingen en workshops.

Lezingen en trainingen Cultuursensitief Werken

Lezing / Presentatie

Een presentatie zonder interactie met de deelnemers, met name voor grotere groepen.

Interactieve lezing

Een lezing die door enige interactie met de deelnemers een actiever karakter heeft.

Training / Workshop

Een combinatie van educatie, interactie met de deelnemers en enkele oefeningen.

Het doel van een lezing of training

Het doel van een training cultuursensitief werken is tweeledig.

Ten eerste bespreek ik in interactie met de deelnemers welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op het denken en handelen van patiënten/cliënten. Tevens ga ik in op het gegeven dat ook de professional zelf culturele en levensbeschouwelijke aspecten in het contact inbrengt.

Ten tweede geef ik tips hoe professionals in hun dagelijks werk met deze thema’s kunnen omgaan.

Mogelijke thema's

In overleg kan ik in een lezing of training één of meer thema’s centraal stellen die vaak door cultuur en/of levensbeschouwing beïnvloed of bepaald worden, zoals bijvoorbeeld:

  • ziekteopvattingen (geloof in geesten, magie, etc.)
  • hulpzoekgedrag
  • fysieke en mentale beperkingen
  • opvoedingsstijlen
  • eerwraak
  • besnijdenis
  • levenseinde
  • orgaandonatie

Training, advies en onderzoek in cultuursensitieve communicatie

Onze samenleving wordt steeds diverser. Professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk hebben soms moeite om aansluiting te vinden bij cliënten met andere culturele of levensbeschouwelijke achtergronden. Dit kan een optimale werkrelatie in de weg staan.

Via een aantal efficiënte trainingsmethodieken kan ik het inzicht in deze achtergronden vergroten. Ook bied ik advies en begeleiding bij het ontwikkelen en uitvoeren van cultuursensitieve intervisie in organisaties en adviseer ik bij sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Ga naar mijn profielpagina

dr. Cor Hoffer
cultureel antropoloog en socioloog

Mijn insteek

Ik leer professionals in gezondheidszorg, hulpverlening en welzijn hoe ze hun werkrelatie met cliënten met andere culturele of levensbeschouwelijke achtergronden kunnen verbeteren.

Mijn werkwijze

Infomeren en trainen van zorg- en welzijnsprofessionals combineer ik met belevingsgericht onderzoek onder leken. Door een pragmatische houding en gevoel voor de doelgroep kan ik met gezag mijn kennis en inzichten overdragen.

De resultaten

Dat resulteert in betere zorg voor minderheidsgroepen, meer werkplezier bij zorgprofessionals en minder onkosten voor organisaties.

Mijn insteek

Ik leer professionals in gezondheidszorg, hulpverlening en welzijn hoe ze hun werkrelatie met cliënten met andere culturele of levensbeschouwelijke achtergronden kunnen verbeteren.

Mijn werkwijze

Infomeren en trainen van zorg- en welzijnprofessionals combineer ik met belevingsgericht onderzoek onder leken. Door een pragmatische houding en gevoel voor de doelgroep kan ik met gezag mijn kennis en inzichten overdragen.

De resultaten

Dat resulteert in betere zorg voor minderheidsgroepen, meer werkplezier bij zorgprofessionals en minder onkosten voor organisaties.

Ik vertel u graag wat ik voor uw organisatie kan betekenen. Bel of mail me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Recente opdrachtgevers