Artikelen voor wetenschappelijke uitgaven, vakliteratuur en publieke media

Publicaties & Media Artikelen voor wetenschappelijke uitgaven, vakliteratuur en publieke media

De afgelopen jaren heb ik diverse publicaties geschreven voor wetenschappelijke tijdschriften en periodieken voor beroepsgroepen. Een selectie van publicaties vanaf het jaar 2000 vindt u in het ‘Publicatieoverzicht’.

Ook zijn er diverse artikelen in de publieke media verschenen die ik (mede) geschreven heb of waaraan ik heb meegewerkt. Deze staan onder het kopje ‘In de media’.

Publicatieoverzicht

Publicatieoverzicht na 2000

Vanaf het jaar 2000 zijn onderstaande publicaties van mij verschenen:

 • Cultuursensitief werken in de praktijk – In dialoog met migrantenouderen.
  Denkbeeld, april 2019, 34-37. Download PDF (300 kB).
 • Cultuursensitieve communicatie in de mondzorg.
  Quality Practice Assistenten, februari 2018, 5(2):38-43. Download PDF (400 kB)
 • Cultuursensitieve communicatie in de mondzorg.
  Quality Practice Mondhygiëne, november 2017, 10(1):7-11. Download PDF (340 kB)
 • Cultuursensitieve communicatie bij het levenseinde. De zorg voor moslimpatiënten als voorbeeld. 
  Samen met N. de Graeff, C. Savelkoul, A. Köse, M. Ghaly & D.H.T. Tjan. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017;161: D1410:1-5. Download PDF (270 kB)
 • Cultuursensitief werken in zorg en welzijn: een kwestie van kennis én houding.
  Epidemiologisch Bulletin, 2016, 51(4):27-33. Download PDF (180 kB)
 • Interculturele consultaties.
  Nurse Academy GGZ, 2015-2:47-51. Download PDF (1 MB)
 • Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk.
  Amsterdam: SWP (2016).
 • Pleidooi voor een belevingsgerichte benadering in de zorg: winti en brua als voorbeelden.
  In: R. Cicilia (red.), ‘De krabbenmand omvergegooid’, 48-60. De Parelreeks 2012, www.caatjespen.nl.
 • Nederlandse huisartsen in Marokko. Informatie uit een studiereis in 2011.
  Rotterdam/Amsterdam: Fonds Achterstandswijken Rotterdam & Achterstands Ondersteunings Fonds Amsterdam, 2012. Download PDF (4,1 MB).
 • Chapter 18: Djinns.
  Samen met J.D.Blom. J.D. Blom & I.E.C. Sommer (Eds.), Hallucinations: Research and Practice, 235-247. New York: Springer, 2012. Download PDF (600 kB).
 • Hoofdstuk 28: Fenomenologisch geïnspireerd onderzoek naar religieuze geneeswijzen en de betekenis daarvan voor de GGZ.
  Verhagen, P.J. & H.J.G.M. van Megen (red.), Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit’, 365-379. Utrecht: De Tijdstroom 2012. Download PDF (126 kB).
 • Hoofdstuk 13: Religieuze tradities, volksgeloof en religieuze geneeswijzen in multicultureel Nederland: implicaties voor de GGZ-praktijk.
  Verhagen, P.J. & H.J.G.M. van Megen (red.), Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit’, 179-194. Utrecht: De Tijdstroom 2012. Download PDF (295 kB).
 • Hoofdstuk 28: Complementaire, alternatieve en religieuze geneeswijzen.
  Samen met psychiater Rogier Hoenders. De Jong, J. & S. Colijn (red.), Handboek Culturele psychiatrie en psychotherapie, 451-467. Utrecht: De Tijdstroom, 2010.
 • Kun je als reguliere hulpverlener verwijzen naar een winti-genezer?
  Gepubliceerd in: Maatwerk, Vakblad voor maatschappelijk werk (2009). Download PDF (110 kB).
 • Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders: beleving en hulpzoekgedrag.
  Van Gorcum, 2009.
 • Communicatie in Hindostaanse gezinnen.
  Cultuur Migratie Gezondheid 4(1), 2007:53-56. Download PDF (65 kB).
 • Suhûr en jnûn in Nederland. Dynamiek van cultuur en religie in het leven van Marokkaans-Nederlandse vrouwen.
  Cultuur Migratie en Gezondheid 4(1), 2007:2-15. Download PDF (103 kB).
 • “Psychose” of “djinn” verklaringsmodellen en interculturele communicatie in de GGZ.
  Patient Care 4(4), augustus 2005:141-146. Download PDF (160 kB).
 • Allochtone ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland.
  Gepubliceerd in: Onzichtbaar – onmisbaar. Ouderen in Rotterdam. Cahier 04 Essays, in opdracht van de Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid (SAO), mei 2005: 7-29. Download PDF (205 kB).
 • Levensbeschouwing en orgaandonatie. Een vergelijking van joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen.
  Dutch University Press, 2002.
 • Volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Een historisch-sociologische analyse van religieus-medisch denken en handelen.
  Universiteit Leiden, proefschrift, 2000.