Voorbeelden van verricht onderzoek

Onderzoek naar de manier waarop allochtone Nederlanders psychische ziekten en problemen beleven (Parnassia Groep).

Onderzoek naar een categorale (cultuurspecifieke) Beschermde Woonvorm voor Marokkaans-Nederlandse mannen in Rotterdam (Bavo RNO Groep).

Onderzoek naar levensbeschouwelijke opvattingen over lichamelijke integriteit en religieuze besnijdenissen bij joden en moslims (Radboud Universiteit Nijmegen).

Onderzoek naar christelijke, liberale en islamitische opvattingen over orgaandonatie en lichamelijke integriteit (Radboud Universiteit Nijmegen).

Promotieonderzoek naar religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland (Universiteit Leiden).

Beleidsonderzoek naar religieuze besnijdenissen van moslimjongens in Nederland (Universiteit Leiden).

Werkwijze

Als opdrachtgever kunt u mij vragen of ik een specifiek thema voor uw organisatie wil onderzoeken. De gebruikelijke stappen daarbij zijn:

  • oriĆ«nterend gesprek
  • vraagverheldering
  • opstellen en bespreken onderzoeksontwerp
  • uitvoering analyse van de gegevens
  • rapportage van de bevindingen

"If men define situations as real, they are real in their consequences."
(W.I. Thomas)

Werkwijze

Als opdrachtgever kunt u mij vragen of ik een specifiek thema voor uw organisatie wil onderzoeken. De gebruikelijke stappen daarbij zijn:

  • oriĆ«nterend gesprek
  • vraagverheldering
  • opstellen en bespreken onderzoeksontwerp
  • uitvoering analyse van de gegevens
  • rapportage van de bevindingen

"If men define situations as real, they are real in their consequences."
(W.I. Thomas)